Yêu, là chết ở trong lòng một ít,(*)
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu? 
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:(**)
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết. 

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt. 
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu, 
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu! 
– Yêu, là chết ở trong lòng một ít. 

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt, 
Những người si theo dõi dấu chân yêu; 
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu. 
Và tình ái là sợi dây vấn vít 
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.


Chú thích:

“Yêu là chết trong lòng một ít”: Ý từ câu “Partir, c’est mourir un peu” (Bước đi, là chết một ít) trong bài Rondel de l’adieu (Vĩnh biệt ca) của nhà thơ Edmond Haraucourt (Pháp, 1856-1941).

“Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết”: Từ câu “Offrir beaucoup, et recevoir bien peu de choses” của Félix Arvers.

Fox Spirit
FOXSPIRIT là website cung cấp các bài viết về lối sống mà trong đó tình yêu và sự tận hưởng đóng vai trò quan trọng nhất.
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *