Triết lý nghệ thuật

Thưởng thức nghệ thuậtTriết lý nghệ thuật

Nghệ thuật và thợ thủ công (2): Tinh thần cho ...

Bài tiểu luận được dùng để nói với các sinh viên mỹ thuật Hoa Kỳ Để có thứ nghệ thuật ...
Thưởng thức nghệ thuậtTriết lý nghệ thuật

Nghệ thuật và thợ thủ công (1): Cái đẹp không ...

*Bài tiểu luận được dùng để Oscar Wilde nói với các sinh viên mỹ thuật Hoa Kỳ Người ta thường ...
Thưởng thức nghệ thuậtTriết lý nghệ thuật

Âm nhạc, câu chuyện của loài người

Âm nhạc xuất hiện như thế nào? Từ thuở ban đầu, tổ tiên chúng ta gõ các vật vào nhau ...
Thưởng thức nghệ thuậtTriết lý nghệ thuật

LUẬN VỀ CÁI ĐẸP – DENIS DIDEROT

Trích từ cuốn Từ mỹ học đến các loại hình nghệ thuật của Denis Diderot. Mời bạn mua sách tại ĐÂY.   Trước khi ...