Cuộc đời với tất cả những khó khăn đã từng trải qua và sẽ đến trong tương lai có bao giờ khiến bạn thấy mệt mỏi và hoang mang? Nếu bạn thấy mệt mỏi, thấy hoang mang, hãy tìm đến những bộ phim truyền tải các thông điệp về ý nghĩa cuộc sống và niềm say mê.

#9. Big Fish (2003)

#8. Gattacca (1997)

#7. Meet Joe Black (1998)

#6. A walk in the clouds (1995)

#5. A beautiful life (1997)

#4. Phenomenon (1996)

#3. Dead Poet Society (1989)

#2. The legend of 1900 (1998)

#1. Forrest Gump (1994)

Cáo Hà Thành tuyển chọn

Fox Spirit
FOXSPIRIT là website cung cấp các bài viết về lối sống mà trong đó tình yêu và sự tận hưởng đóng vai trò quan trọng nhất.
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *